piaget'ye göre işlem öncesi dönem 3-5 yaş çocuklarının gelişimini değerlendiriyorum.